top of page

HANDELSBETINGELSER

1. Betalingsvilkår
Når du deltager på teori 1 gennemgår vi det køreuddannelsen forløb hos Simply Driving og udover det den lovpligtige teoriundervisning for teori 1. Efter du har været til teori 1 skal du herefter gennemføre betalingen af den pakke du har valgt, dette skal være indbetalt inden teori 2. Du kan betale med de gængse kreditkort (VISA/Mastercard mm). Ved betaling med kort har du mulighed for, at dele betalingen af lovpakken over 3 rater. I det tilfælde skal du have betalt 1. rate inden teori 2 og de næste rater den 1. i de efterfølgende to måneder. 

Ved manglende betaling vil skyldige beløb resultere i, at dit forløb kan stoppes indtil betaling for de modtagne ydelser er modtaget. Du kan blive påmindet om betaling af køreskolen eller din kørelærer via e-mail, SMS, eller telefon.

2. Fortrydelseret
Ønsker du at stoppe dit kørekortforløb, så vil vi tilbagebetale den del af lovpakken du ikke har brugt. De dele af lovpakken du har forbrugt modregnes til vores listepriser. Du får din lektionsplan udleveret, så du har mulighed for at fortsætte dit forløb på en anden køreskole, hvis du ønsker det.

3. Lektionsplan
Iflg. loven skal lektionsplanen underskrives af både elev og kørelærer efter hver gennemført lektion. Du skal derfor medbringe din lektionsplan til alle teori- og praktiske lektioner. Hvis du glemmer din lektionsplan, så kan vi ikke udføre undervisningen. Hvis du mister din lektionsplan opkræver vi et gebyr for at få den rekonstrueret, som afregnes til køreskolen.

4. Førstehjælp
Det er et lovkrav, at alle der tager kørekort for første gang skal gennemføre et kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Det tager 8 timer fordelt på 4 timers førstehjælp ved hjertestop og 4 timers færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor.

5. Afbudsregler
For alle afbudsregler gælder det, at hvis de ikke er overholdt vil pengene være tabt. Det betyder bl.a. at det pågældende modul i tilfælde af fortrydelse som beskrevet i pkt. 2 betragtes som gennemført, og ikke refunderes.

Praktisk kørelektion – du kan aflyse indtil 24 timer før kørelektionen. Møder du ikke op uden at have meldt afbud i tide, så vil der blive afregnet den fulde pris for det antal lektioner du har booket. Corona-pas: Møder du op uden gyldigt corona-pas, så vil der blive afregnet den fulde pris for det antal lektioner du har booket.

Manøvrebane – du kan aflyse indtil 8 hverdage før den bookede tid. Møder du ikke op uden at have meldt afbud i tide, så vil der blive afregnet den fulde pris for manøvrebane du har booket. Corona-pas: Møder du op uden gyldigt corona-pas, så vil der blive afregnet den fulde pris for manøvrebane du har booket. 

Køreteknisk anlæg – du kan aflyse indtil 8 hverdage før den bookede tid. Møder du ikke op uden at have meldt afbud i tide, så vil der blive afregnet den fulde pris for køreteknisk anlæg du har booket. Corona-pas: Møder du op uden gyldigt corona-pas, så vil der blive afregnet den fulde pris for køreteknisk anlæg du har booket.

Førstehjælpskursus – du kan aflyse indtil 8 hverdage før kursusdagen. Møder du ikke op uden at have meldt afbud i tide,  så vil der blive afregnet prisen for førstehjælpskursus du har booket. Corona-pas: Møder du op uden gyldigt corona-pas, så vil der blive afregnet prisen for førstehjælpskursus du har booket. 

Teori- og praktisk prøve – du kan aflyse indtil kl. 12.00 – 8 hverdage før prøvedagen.

6. Krav om sammenhængende undervisning
Loven kræver at undervisningsforløbet skal være sammenhængende uden længere pauser. Det kan læse mere om her. Hvis du har været fraværende mellem 3 og 4 måneder skal du begynde delvist forfra på køreuddannelsen. Hvis du er fraværende i mere end 4 måneder skal du begynde helt forfra på køreuddannelsen. I begge tilfælde skal du have en ny lektionsplan – og du mister din fortrydelsesret til den pakke du har købt.

7. Kørelektioner uden for pakken (repetitionslektioner)
Du skal være opmærksom på, at vores lovpakke kun dækker lovens minimumskrav til kørelektioner og at mange har behov for repetitionslektioner før de er klar til at gå til køreprøve.

8. Teori- og praktisk prøve
Når du skal erhverve dit kørekort skal du bestå en teoriprøve og en praktisk prøve. Teoriprøven kan tidligst aflægges 1 måned før du fylder 17 år og den praktiske prøve kan tidligst, når du er fyldt 17 år og har bestået teoriprøven. Den praktiske prøve skal aflægges senest 12 måneder efter bestået teoriprøve.

Når du er klar til prøven, så vil kørelæren booke prøven til dig. Teoriprøven kan først bookes, når din ansøgning om kørekort er godkendt (borgerservice/politiet).

Du skal medbringe din ansøgning, kørelærerens lektionsplan, pas/id (billedlegitimation) til både teori- og køreprøve.

Inden praktisk prøve skal skyldige beløb skal være betalt før du kan komme til praktisk prøve.

9. Ansøgning om kørekort
For at vi kan behandle din ansøgning om kørekort skal du medbringe lægeerklæring (forseglet kuvert), foto samt sundhedskort (sygesikringsbevis) og førstehjælpsbevis.

11. Moms
Alle priser er inkl. 25 % moms.

12. Gavekort
Gavekort købt hos SimplyDriving er gyldig i 12 mdr. og kan ikke refunderes.

11. Generel information
Simply Driving
Taastrup hovedgade 92
2630 Taastrup
Telefon: +45 44 16 50 00
Email: info@simplydriving.dk

bottom of page